U kan voor het volgende bij mij terecht:

Articulatieproblemen

Dit kunnen zowel fonetische (het niet kunnen produceren van één of meerdere klanken) als fonologische (spraakproblemen die binnen een taalproblematiek kaderen) problemen zijn.

Taalproblemen

De taal kan zowel vertraagd als gestoord verlopen. De problemen kunnen zich situeren op het taalbegrijpen en /of op het taalgebruiken.

Auditieve verwerkingsproblemen

Auditieve competenties zijn zeer belangrijk om tot een goede spraak- en taalontwikkeling te komen. Ook zijn deze vaardigheden nodig om het lees-en spellingsproces vlot te laten verlopen.

Dyslexie

Problemen met het lezen.

Dysorthografie

Problemen met het spellen/schrijven.

Dyscalculie

Problemen met het rekenen.

Afwijkende mondgewoonten en slikproblemen

Deze problemen hebben een invloed op de stand van de tanden en op de spraak. Deze behandeling kadert meestal binnen een orthodontische behandeling.