Tarieven

Ik ben een geconventioneerde logopediste. Dit betekent dat ik mij aan de officieel vastgelegd tarieven houd en dat ik het akkoord met de ziekenfondsen aanvaard. Ik ben dus verplicht om de honoraria die door het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte – en invaliditeitsverzekering) zijn vastgesteld na te leven.

Aangezien ik ook werk via de derde betalingsregel betekent dit dat u mij enkel het remgeld moet betalen . De overige financiële tussenkomsten regel ik met uw mutualiteit.

Op het einde van de maand krijgt u van mij een overzicht van de geleverde prestaties en het verschuldigde bedrag dat dient overgeschreven te worden.

Prestatie Honorarium Gewone verzekering Verhoogde tegemoetkoming*
Terugbetaling Remgeld Terugbetaling Remgeld
Logopedisch aanvangsbilan € 31,13 € 23,63 € 7,50 € 28,13 € 3,00
Logopedische zitting (30 min) € 22,88 € 17,38 € 5,50 € 20,88 € 2,00
Logopedische zitting (60 min) € 45,77 € 34,77 € 11,00 € 41,27 € 4,50
Logopedisch evolutiebilan € 44,47 € 33,47 € 11,00 € 39,97 € 4,50