Werkwijze

Na een eerste telefonisch contact wordt er een afspraak vastgelegd voor een intakegesprek waarbij de problemen en de voorgeschiedenis in kaart worden gebracht. Tijdens dit gesprek breng ik u ook op de hoogte van de praktische werking, de inhoud van het onderzoek, de te vervullen formaliteiten, de honoraria, de terugbetalingsmodalitieten, enz…

Vervolgens gebeurt er een logopedisch onderzoek. De resultaten hiervan worden met u besproken. Afhankelijk van deze resultaten bekijken we of er een logopedische behandeling nodig is.

Indien dit nodig is ontvangt u de papieren om een aanvraag tot terugbetaling te kunnen doen via uw ziekenfonds. Na goedkeuring van de mutualiteit wordt er met de therapie gestart.

Het aantal therapiesessies dat gegeven wordt is afhankelijk van de stoornis en de ernst ervan.